Д-р Мария Недкова

Лектор пред ОПЛ и Специалисти на територията на област Бургас, участие с постери на национални форуми на БНДР.

Запиши час
Icon

ОЩЕ ЗА МЕН

Съпричастността и разбирането към пациента вървят ръка за ръка с отличната професионална компетентност.

Д-р Мария Недкова

Изборът ми на професия е продиктуван от най-благородни подбуди с яснотата, че да си лекар е призвание и мисия за цял живот.

Признателна съм на моите учители от ВМА-гр.София, УМБАЛ ”Св.Ив.Рилски”-гр.София и УМБАЛ-гр. Бургас, които ме вдъхновиха и продължават да подържат професионалното ми дръзновение и развитие в областта на Ревматологията.

Предвид това, че ревматологичните заболявания се нареждат сред най-честите социалнозначими заболявания на нашето съвремие, със сериозни физически, психологически и икономически последствия, за мен е чест да съм част от Ревматологичната общност допринасяща за ранното им диагностициране и своевременно лечение.

Icon

ЛЕКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТИ

Лектор пред ОПЛ и Специалисти на територията на област Бургас, участие с постери на национални форуми на БНДР.
Връчена награда за Постер на тема: „Алгодистрофия на ходило,като паранеопластичен синдром при белодробен карцином.“
Част от авторският колектив на Ръководство по Белодробни болести в раздела Белодробен карцином – Паранеопластични ревматологични прояви, под редакцията на Проф.К.Костов.

Публикация на тема: Подагра-терапевтично предизвикетелство пред ревматолага в Списание MedPost.
Лекции на теми: – НСПВС, хондропротектори,  вътреставни хиалуронови киселини, Остеопороза.
Перманентно участие в национални и международни форуми в областта на Ревматологията.
Сертификати за ставна ехография към EULAR

Интервюта в здравна рубрика ”Медик ” на Канал О.

Icon

Icon