Диагностициране и лечение

на ревматологични заболявания

Дегенеративни ставни заболявания

Хронично дегенеративно заболяване на ставите,в основата на което стои първичната дегенерация и деструкция на ставния хрущял с последваща пролиферация на кост(остеофити).Възпалителните изменения на синовиалната мембрана и на околоставните тъкани са с вторичен характер.Остеоартрозата е най-честото ставно заболяване.Явявя се главно във втората половина на живота.
Най-честото костно заболяване,характеризиращо се с нарушена здравина на костите,предразполагаща към повишен риск от фрактури.Костната здравина отразява две взаимносвързани характеристики:костна минерална плътност и качество на костта. С най-голяма медицинска и социална значимост, сравнима със сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания.Тя е прогресираща и често инвалидизираща болест,предвид остеопоротичните фрактури(прешленни,бедрени и др.) и техните усложнения.

Кристални артрапатии


Подаграта е автоинфламаторно заболяване,характеризиращо се с остро настъпили ставни кризи в резултат отлагане на кристали мононатриев урат в околоставните меки тъкани и костите .Обикновено се предшества от повишение на серумното ниво на пикочната киселина. Мъжете боледуват 6- 20 пъти по-често от жените.

Фибромиалгия

Характеризира се с генерализирани болки, които са спонтанни, дифузни, продължителни и необясними. Болка при механичен натиск в 11 от 18 болезнени точки. Широко разпространена, най-често се среща между 20 – и 50-годишна възраст.

Възпалителни ставни заболявания

Хронично възпалително ставно заболяване, чиято основна клинична проява е ерозивно-деструктивният прогресиращ полиартрит. Най-често се засяга възрастта между 35 и 55 години. Жените боледуват три пъти по-често от мъжете.
Хронично възпалително заболяване, което засяга преди всичко гръбначния стълб и сакроилиачните стави и по –рядко периферни стави и залавни места на сухожилия и връзки. Възможни са и прояви от страна на вътрешните органи-сърце, преден очен сегмент, бели дробове и др. Мъжете боледуват около четири пъти по-често от жените. Установена е силно изразена асоциация с антигена на тъканната съвместимост–В27. Около 95% от засегнатите са носители на този антиген.
Възпалително ставно заболявяне, свързано с предшестваща инфекция (вирусна,бактериална и др.) Ставните прояви се развиват по–реактивен тип и отшумяват след овладяване на тригерната инфекция.
Реактивен артрит, засягащ несиметрично предимно големи стави на долни крайници. Придружава се от една или повече от следните прояви: възпаление на уретрата или маточната шийка, диария, конюнктивит и прояви от кожата и лигавиците-язви в устата и по главичката на половия член, кожни промени най-често по длани и ходила. Съотношението мъже/жени е 6-8:1.
Хронично възпалително системно заболяване ,което се развива при болни с псориазис. Установявя се при около 5-13% от болните с псориазис. Обикновено псориазиса предшества дебюта на възпалителния ставен синдром, по-рядко артропатията предшества кожните и нокътните прояви или дебютират едновременно. Почти еднакво се засягат и двата пола.

Системни заболявания на съединителната тъкан

  • Системен лупус еритематозус
  • Прогресираща системна склероза
  • Полимиозит/Дерматомиозит
  • Синдром на Сьогрен
  • Некротизиращи васкулити

Периартрити, тендинити, теносиновити, бурсити, капсулити, апоневрозити, фасциити и др.
Д-р Недкова работи с НЗОК